Nouzové osvětlení se musí podrobovat pravidelným revizím


Kdy jste byli naposledy v divadle na opeře nebo činohře? Dokážete si vybavit vaši poslední návštěvu divadelního představení a zhruba popsat, jak to probíhalo? Ne, nemějte obavy, že vás zpovídáme jako vyšetřovatel kriminálního deliktu, jde nám o to, zda jste zaregistrovali, zda tu jsou, a kde se nachází zdroje nouzového osvětlení. Většinou bývají nenápadné a skryté a ztrácí se v lesku reflektorů stropních svítidel, zpravidla křišťálových lustrů.

divadelní budova

Nouzová osvětlení si tu ovšem plní velmi důležitou funkci, a s trochou nadsázky řečeno i důležitější, než klasická svítidla, rozsvícená před, a po představení. Jejím úkolem je zabránit panice a vyvést všechny hosty z divadel i z jiných kulturních stánků mimo budovu, do bezpečí v případě havarijní situace. Proto se také provádí revize nouzového osvětlení, aby bylo jisté, že je zařízení připraveno být funkční, jakmile by k nějaké takové situaci došlo.

Pokuste se nyní představit, jaké by to bylo bez nouzového osvětlení, kdyby v divadle vypukl požár, byť zpočátku malého rozsahu.

interiér kina

V případě požáru se velmi často přeruší dodávka elektrického proudu a vše v divadle utichne a zhasne. V této chvíli je neočekávané ticho a tma podnětem k šíření paniky. Jakmile se rozsvítí nouzové osvětlení, panika se zmírní a lidé mohou začít opouštět nouzovými východy objekt, jenže pokud by tu nouzové osvětlení nefungovalo, v temném prostředí, pouze se sporadickým svícením baterek mobilních telefonů by tu vypukl takový chaos, že by se tu lidé mohli i ušlapat a pobít.

Nechtějme raději domýšlet do důsledků následky takového jevu a dbejme o to, aby nouzová osvětlení byla instalována a revidována nejen v divadlech a kinech, ale i ve školách, na některých pracovištích, ve sportovních halách, obchodních centrech, na úřadech a v dalších prostorách, kde se shlukuje větší počet osob.