Když se řekne geoinformatika

Geoinformatika je geografie na počítačích.Jde o obor zabývající se prostorovými informacemi, o objektech, procesech a vazbách mezi nimi.
·         Geografie musela reagovat na počítačový boom a bylo nutné zavádět nové pojmy jako je GIS (geografické informační systémy), DPZ (dálkový průzkum Země), GPS (navigační systém), počítačová kartografie či geostatistika a umět s těmito pojmy nakládat.
digitalizace
·         Jelikož se jedná o geoinformační technologie, bylo nutné se s nimi naučit pracovat a vytvářet je. Vytvoření nového oboru jasně reflektuje posun ve vnímání informačních technologií v geografii.
·         Mezi Čechy je geoinformatická gramotnost velmi nízká. Proto vzniká mnoho zajímavých technologií, vzdělávacích programů, databází a sítí, které myslí na to, že současná geografie se již bez geoinformatiky neobejde.
·         Geoinformační technologie a počítačové programynachází uplatnění na krajských úřadech a pověřených obcí, kde je potřeba pracovat s digitálními prostorovými daty, dále pak na oboru životního prostředí. Tam je nutný kontak s digitální databázi GIS. Památkové úřady, správy Národních parků, muzea i plavební správa potřebuje geoinformační technologii.
Současná počítačová technologie
umožňuje velmi reálné vizualizace jak současné tak i zaniklé krajiny. 3D vizualizace či animaci dokážou lidem velmi atraktivní formou odhalovat změny krajiny zkoumaného regionu.
·         V současné době není velkým problémem prezentovat své výstupy na internetu a zpřístupnit tak široké veřejnosti informace o historii velmi poutavou formou.
geometrický terén
·         Spojení historických dat a moderní počítačových metod přináší velmi reálný pohled do minulosti. Dá se tak propojit dějepisné a geografické vědomosti s počítavými dovednostmi.
·         Geograf se dnes bez znalostí a využívání geoinformačních technologií neobejde stejně jako architekt bez počítačového projektování (CAD systémů), armáda bez družic či lékař bez laseru (počítačové tomografie).