Může být elektrocentrála diesel tichá?


Stále více lidí si kupuje domácí elektrárny. Hlavním důvodem je nezávislost na klasických dodavatelích elektÅ™iny. A zatímco jeÅ¡tÄ› pÅ™ed pár lety hrály prim ty solární, ukázaly se jako nedostateÄné. Na výsluní se tak opÄ›t dostávají klasické dieslové elektrocentrály.

Je vÅ¡ak jasné, že tyto potÅ™ebují pravidelnÄ› doplňovat pohonné hmoty. I proto se obvykle snažíme vybrat takovou, která má nejnižší spotÅ™ebu. PÅ™eci jen, ani nafta není zrovna nejlevnÄ›jší komoditou. Otázkou tedy je, zda peníze skuteÄnÄ› uÅ¡etříme.

elektrikar1

KaždopádnÄ›, kdo mÄ›l nÄ›kdy cokoliv s naftovým motorem, aÅ¥ už se jedná o automobil, sekaÄku, Äi jakýkoliv jiný přístroj, ví, že motor vydává svůj typický zvuk. A zatímco jsme ochotni jej krátkodobÄ› snášet, například bÄ›hem jízdy Äi práce s daným nástrojem, jen málokdo z nás by mu chtÄ›l být vystaven dlouhodobÄ›.

Ovšem právě domácí elektrárny, pokud mají plnit svůj úkol a zajistit nám nezávislost na dodávkách elektřiny, musí pracovat nepřetržitě. A to znamená i nepřetržitý hluk. Jistě, obvykle jsou umístěny někde stranou, takže k nám tolik nedoléhá, avšak je tu stále.

Není tedy divu, že se lidé zaÄali ptát, zda nemůže být elektrocentrála diesel tichá. Je skuteÄnÄ› nutné, aby motor vydával takové zvuky? Zde je vÅ¡ak potÅ™eba uvážit nÄ›kolik vÄ›cí.

SamozÅ™ejmÄ› je možné, aby i tyto elektrárny byly bÄ›hem provozu tiché. I takové je možné koupit, a mnoho lidí po tom nadÅ¡enÄ› skoÄí. OvÅ¡em pÅ™i tom zapomínáme, že hluk motoru má i jiné funkce, než tu obtěžující.

elektrina2

V první řadě nám říká, zda je vše v pořádku, a zda přístroj pracuje tak, jak má. A to je u elektrárny, i té domácí, poměrně důležité. Snadno si totiž dokážeme představit, co by se stalo, kdyby se porouchala a my na to nepřišli.

Zde tedy záleží jen na nás, zda je pro nás důležitÄ›jší pohodlí Äi jistota. PÅ™eci jen, pokud ji budeme pravidelnÄ› chodit kontrolovat a doplňovat palivo, tak by tichý provoz na Å¡kodu být nemusel, že?