Na jazyky snadněji

Všichni si jistě umíme přestavit výuku jazyka z klasických učebnic. Jako všechno i jazykové příručky prošly vývojem, dnes jsou více barevné, na kvalitním papíru, ale přesto je to jen učebnice. Učit se jazyk jen z knížky je ta poslední možnost, ale i to lze.
Nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem je samozřejmě vyjet do zahraničí, žít v reálném prostředí a řešit situace běžného života. Ne všichni však tuto možnost v danou chvíli mají.
veselé učení jazyků
Další variantou je zápis do jazykové školy. Vždy se však bude jednat o výuku zhruba jednou maximálně dvakrát do týdne, pokud si tedy nedomluvíte individuální každodenní výuku, což samozřejmě s sebou nese mnohem vyšší finanční požadavky. A i v těchto jazykových kurzech vás budou nabádat k tomu, abyste využívali i jiných zdrojů a byli s cizí řečí v kontaktu co nejvíce.
S přístupem k internetu se svět přiblížil natolik, že učit se minimálně angličtinu, je dnes skoro nutnost. Přístup k internetu má v dnešní době téměř každý, tak proč si neudělat z učení jazyků zábavu?
Důležitým faktorem při učení jazyků je hlavně poslech a mluvení, ono výše zmíněné biflování slovíček a gramatiky je pro člověka, který se potřebuje dorozumět, opravdu svým způsobem až „vyšší level“.
Anglie a Amerika na poličce
Jaké jsou možnosti?
Skype – výborný nástroj pro klasické rozhovory, ale pochopitelně vyžaduje někoho na druhé straně. Může to být přímo lektor, přítel se společným zájmem o výuku jazyků, může to být také přítel z tzv. Penfriend klubu, který preferuje reálné rozhovory.
Penfriends – doslova kamarádi na dopisování. Na těchto portálech je většinou třeba registrace a alespoň kratičký profil. Je to obdoba „seznamky“, tedy buď si zadáte inzerát, nebo si vyberete protějšek, který vám vyhovuje. Jak už bylo řečeno výše, někteří penfriends preferují Skype, někteří výměnu e-mailů a najdou se zde i tací, kteří si ještě užijí klasickou poštu.
Facebook a případně jiné sociální sítě – místo, kde je možné najít mimo soukromých lektorů také skupiny určené ke společné diskuzi.
Netflix  – placený filmový kanál, ale jsou zde k dispozici i seriály, které jsou pro učení jazyků mnohem lepší. Film je příběh, ale na rozdíl od seriálu v něm není časový prostor pro dialogy z běžných situací. Je možné využít také titulky. Sledování filmů a seriálů se může začátečníkovi zdát obtížné, ale jde jen o to vydržet. Podobnou službu, ale zdarma, vám může poskytnout také Youtube, kde je možné najít i výuková videa od začátečníků až po pokročilé.