Západočeské muzeum v Plzni

Jedná se o jedno z nejvýznamnějších muzeí v Západních Čechách. Je zároveň i vědeckým střediskem v hojném počtu vědeckých oborů.
Tato krásná stavba je zhotovená díky Josefu Škorpilovi, který ji navrhnul. Celá stavba byla zhotovena v roce 1988 a ve 20. století prošla rekonstrukcí.
Samotná budova má několik oddělení. Řadí se mezi ně například oddělení jako Prehistorie, Paleontologie, Zoologie, Botaniky a mnoho dalších. Pokud se vám některý z těchto oborů zalíbil, máte možnost jej navštívit.
rádio starožitnost
V prehistorii se můžete dozvědět zajímavosti o vzniku a vývoji člověka či dávné kultury. Paleontologie vám zase ukáže, jak se vyvíjel život na Zemi, pravěké rostliny a živočichy. V botanice se můžete dozvědět zajímavosti o různých organismech a rostlinkách a v zoologii zajímavost o různých živočiších, kteří žili a žijí.

Muzeum patří k předním institucím v České republice a nachází se v něm přes dva milióny předmětů.
Je významné také díky knihovně a studovně, které jsou velmi častým útočištěm mnoha návštěvníků. Nejsou ochuzeni ani ti, kteří mají rádi společenské události. Hodně vyhledávaným je zde přednáškový sál, který je opravdu obrovský.

Jsou možné také exkurze pro školy a jako + k tomu může být prohlídka doplněna i komentovaným výkladem, který stojí určitě za to si poslechnout. Možná se i něčemu novému přiučíte. Říká se, že člověk se přeci jenom učí celý život a přeci se někdy najde něco, o čem ještě nikdy neslyšel.
Jako v jednom z mála muzeí si můžete některé předměty dokonce i zapůjčit. U některých oborů je to sice za nějaký drobný poplatek, ale zážitek je to určitě skvělý.
muzeum umění
Jestli byste rádi dnes nějak zabili čas, co třeba zajet na návštěvu do Západočeského muzea? Určitě si odtud odvezete plno krásných vzpomínek a zážitků.
Pokud byste se chtěli dozvědět ještě mnohem více, zkuste navštívit .