Život ve městě má i své stinné stránky


Položte si na misku vah přednosti a zápory a podle toho se rozhodujte.  Nákupní centra, zábavní podniky, pracovní příležitosti – vše je ve městě na dosah ruky městskou dopravou nebo osobním vozem. S tím také koresponduje výše výdělku a lidé se do měst stěhují především za prací a vyšším životním standardem.  Bydlení v centru města je však mnohdy draze vykoupeno zdravotními problémy a civilizačními chorobami, a tak to konečné rozhodnutí, zda se odstěhovat na venkov, anebo žít v městské aglomeraci, nebývá vůbec snadné.
pohled na město


Zápory


Smog – v zimních měsících jsou velká města zdrojem znečištění ovzduší lokálními topeništi a centrálními kotelnami. Podle statistik lokálních kamen na tuhá paliva přibývá, neboť se vyplatí pořízení krbových kamen s akumulační vložkou na ohřev vody v radiátorech, anebo výstavby teplovodných průduchů a máte vystaráno. Jestliže vám nevadí trocha pohybu navíc, topná sezona vás vyjde ve srovnání s plynem a elektřinou sotva na polovic. Zatímco v 90. letech jsme zaznamenali obrovský boom zemního plynu, zájem o něj již značně opadá a naopak roste množství zplodin spalováním dřeva. Projevuje se to dokonce i v malých obcích, ale ve městech je situace mnohem tíživější. 
lidé na ulici

Značným problémem je i hustý automobilový provoz. Ten se ve srovnání s koncem 60. let minulého století zdvacetinásobil, a to se musí někde zákonitě projevit. I když jsou dnes spalovací motory obdařeny filtry pevných částic, netýká se to všech vozidel a zplodiny z aut tvoří až 70 procent veškerého znečištění ovzduší. Automobily jsou zároveň zdrojem tzv. letního smogu, vzrůstá množství prachových částic zvířených ze silnice a také množství přízemního jedovatého ozonu.
Kladné ionty – o záporných iontech jste již možná slyšeli, uvolňují se v přírodě zejména v souvislosti s vodními toky, v horském klimatu, v lesích a na loukách. Jsou rozhodující k tomu, abychom se cítili dobře, dobíjí nám baterky a chrání před onemocněním. Ve městech se naopak objevuje příliš mnoho kladných iontů (kationtů), a ty přispívají k nepohodě, stresu, srdečně cévním chorobám, bolestem hlavy a nevolnosti.
noční panoráma města
Stres – stres, to není jen pracovní přetížení nebo konflikty s lidmi, patří sem i zvýšená hladina hluku, nočního osvětlení a chaosu. Pobyt ve městě je v jistém smyslu únavný, k harmonii a klidu má daleko, a tento tlak na vás dolehne i v městském parku poblíž zurčící fontány. Citliví lidé žijící na venkově vnímají příjezd do města vždy jako nepříjemný tlakový polštář a podobné pocity zažívají i lidé chronicky nemocní a vyčerpaní.