Linuxová učebna či virtuální třída? Ne-známé pojmy dnešního vzdělávání

LINUXOVÁ UČEBNA

 • Pro nejmenší žákyexistuje tzv. linuxová učebna a její operační systém Edubuntu.
 • Programy nabízí nejen zábavu, ale především poučení. Je zde jen malý rozdíl mezi hrou a výukovým programem.
 • Kreslicí a konstrukční hra, objevitelské, výzkumné, matematické a zábavné aktivity, hlavolamy či strategické hry, kreslicí program, hry procvičující práci s myší či různé typy bludišť včetně trojrozměrných, ze kterých je třeba se co nejrychleji dostat, zeměpisné aktivity s umísťováním kontinentů na světovou mapu, přes jednotlivé země či města, to je jen výčet z mnoha a mnoha aktivit.

 promoce na střední
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST

 • Na základních školáchjsou žáci vyučováni novým předmětům Mediální výchova a Informační gramotnost.
 • Aby si ve svém životě poradili s výhodami i nástrahami novodobé technologie.

 
DIGITALIZOVÁNÍ SOUBORŮ

 • Na vysokých školáchjsou vkládány závěrečné práce do digitalizovaných souborů nejen pro jejich uchování, ale také pro případné odhalení kopírování prací.
 • Vznikly také nové anglické pojmy jako e-learning, blended learning, e-twinning, virtuální univerzita, management znalostí atd.

 lenošení s notebookem
VIRTUÁLNÍ TŘÍDA

 • Studující ve virtuální třídě (obvykle jde o distanční formu studia na vysoké škole či vzdělávání v nejrůznějších kurzech v zaměstnání) přistupuje ke vzdělávacímu kurzu pomoci internetového prohlížeče.
 • Kurz se skládá např. z výkladů, autotestů, testů a odpovídá několika hodinám prezenční výuky.

ON – LINE KURZY

 • Výhodou on-line kurzu je naopak možnost kurzu nabídnout těm, kteří nemohou sladit termíny pro absolvování.
 • Studující si může čas výuky rozčlenit podle svých možností a snadno se dostane ke všem studijním materiálům z jednoho místa, ale také pro podrobný monitoring studijních aktivit, rychlou aktualizací materiálů, možnosti využití pro kombinovanou formu vzdělávání, prvky zpětné vazby v podobě úkolů, testů a anket.
 • Ovšem vždy je nastavena určitá délka on-line přístupu.

sedící chlapec
HOSTING

 • Možným problémem je nespolehlivost komunikace, tedy nefungující výpočetní technika. Některé kraje si chtěly pořízení e-learningových kurzů samy spravovat. Ovšem tato varianta se ukázala jako nevhodná, a proto se rozhodly pro e-learning pomoci formy hostingu.
 • V současné době existují společnosti, které nabízejí akreditované kurzy podle zákona. Kraje zastávají roli odborného a metodického poradce a spolupracují na administrativním zajištění chodu. Veřejná správa bude i nadále e-learning podporovat, ovšem je nutno říci, že se nadá využít pro všechny vzdělávací aktivity.

MOODLE

 • K největší výhodě, která se ukazuje, patří fakt, že existuje možnost opakovaně se vracet a procházet složitější témata či pasáže a studovat v libovolném časovém objemu.
 • V prostředí MOODLE lze vypracovávat on-line testy, zapojovat se do diskuzních fór apod.